4-hydroxyphenyl retinamide

From BugSigDB


NA
Aliases
 • 15-[(4-hydroxyphenyl)amino]retinal
 • 4-HPR
 • 4-hydroxy(phenyl)retinamide
 • all-trans-4'-Hydroxyretinanilide
 • C26H33NO2
 • fenretinida
 • fenretinide
 • fenretinidum
 • N-(4-HYDROXYPHENYL)ALL-TRANS RETINAMIDE
 • N-(4-hydroxyphenyl)all-trans retinamide
 • N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide